Att köpa- så går det till

Det kan vara både spännande och lite komplicerat i letandet av ett nytt boende då det är många parametrar som ska stämma in. För att underlätta köpprocessen är det viktigt att vara förberedd. Ibland kan en försäljning gå fort och därför är det bra att vara förberedd genom att ta kontakt med en bank, räkna på din ekonomi och få ett lånelöfte. Då vet du vilka ekonomiska ramar du har när det är dags att  lägga bud på en bostad.   

Köparen har en så kallad undersökningsplikt och kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Oftast finns besiktningsprotokoll tillgängliga, dessa är viktiga att ta del av. Mer information om köparens undersökningsplikt finns på respektive objekt.  

Vid en eventuell budgivning kan spekulanterna själva buda genom SMS-budgivning. Det är alltid säljaren som bestämmer till vem objektet ska säljas. En mäklare kan därför inte lova en spekulant att denne ska få köpa även om spekulanten gett det högsta budet. Det är säljaren som bestämmer när objektet ska säljas. En mäklare kan därför inte lova en spekulant ytterligare tid för att lägga nya bud.
 
När köpare och säljare är överens om köpvillkoren skrivs ett kontrakt och 10% av av köpeskillingen betalas i handpenning, resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Tillträdesdatum bestäms på kontraktsdagen. På tillträdesdagen träffas samtliga parter på köparens bank eller på mäklarens kontor och gör klart de sista handlingarna och köparen betalar köpeskillingen.
Fri värdering / Intresseanmälan

Fri värdering

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.
Vid värdering till banken tillkommer en avgift.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.