Söker du ett
nytt och
trivsamt hem?Se alla bostäder

Att köpa

Att köpa hus kan vara jobbigt och härligt samtidigt. Här nedan kommer en checklista på vad ni bör tänkta på.
Checklista

* kostnader vid husköp - lagfart, inteckningar, bankavgifter m m
* driftskostnader och värmesystem
* besiktningman
* sotare
* elbesiktning
* radon
* egen vattenbrunn/eget avlopp
* bygglov
* servitut och inteckningar
* budgivning
* kontraktskrivning

Gör dina egna undersökningar och besiktningar. Köparen måste alltid iakttaga sin undersökningsplikt.

Mer information finns på www.omBoende.se - Konsumentverket och Boverkets gemensamma informationsportal.